Tilsetting av finmalt marmor i gjødsla har positiv effekt på grasavlingene. Foto. colourbox.com
Tilsetting av finmalt marmor i gjødsla har positiv effekt på grasavlingene. Foto. colourbox.com

Marmor i møkka gir mer gras

Tilsetter du finmalt marmor i husdyrgjødsla før spredning, kan du øke grasavlingene, sier øko-forsker Anne-Kristin Løes til forskning.no

Publisert

Anne-Kristin Løes er seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og har ledet et forskningsprosjekt som har undersøkt hva som skjer når du tilsetter finmalt marmor i gjødsla.

Binder ammoniakk

Tanken bak å blande inn marmor i møkka er å hindre at nitrogenet forsvinner til lufta som ammoniakk. Så langt har forsøkene vist at tilsetning av finmalt kalsiumkarbonat reduserer nitrogentapet fra husdyrgjødsel, men forskeren kan ikke med hundre prosent sikkerhet forklare hva dette skyldes.

– Jorda trenger tilførsel av næringsstoff for god plantevekst. Dessuten trenger jorda tilførsel av basiske mineraler for å holde pH - surhetsgrad - over 5,5. Med pH over 5,5 vil plantene trives. Finmalt marmor inneholder kalsiumkarbonat og mikromineraler og er et godt kalkingsmiddel, altså et middel som kan heve pHen i jorda, forteller Løes til forskning.no

6 prosent mer gras

Forsøkene til Løes viste at engavlingene økte med seks prosent ved andreslåtten ved å tilsette finmalt marmor til vanlig blautgjødsel og til råtnerest av blautgjødsel. Det er første gang at det er påvist avlingsøking i feltforsøk med marmortilsetning, kan Løes opplyse.


Om forsøket

I forsøket har Løes og hennes kolleger sett på effekten av finmalt kalsiumkarbonat tilsatt råtnerest fra biogassanlegg og tilsatt vanlig blautgjødsel. (Råtnerest er det som blir igjen etter at husdyrmøkk, matavfall, kloakkslam og annet organisk avfall har gått gjennom et biogassanlegg.)

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016 til 2017. Med tilsetning av 20 kilo marmor per tonn bløtgjødsel og råtnerest fra storfe undersøkte forskerne virkningen i en flerårig eng på Tingvoll på Nordmøre.

Powered by Labrador CMS