Utsnitt av omslaget på BG nr 10/2013.
Utsnitt av omslaget på BG nr 10/2013.

Ingen jul uten julenek

1. desember: Et julenek med rød sløyfe på er for mange selve bildet av den nostalgiske julefeiringen.

Publisert

Tradisjonen med julenek er flere hundre år gammel. I Adolph Tidemands bilde Norsk juleskik fra 1846 har juleneket fått en prominent plassering på en stang i toppen av stabburet.

Den gjestfrie bonde

Og så tidlig som i 1753 ble skikken omtalt av biskop Erik Pontoppidan d.y. i boken Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie.

– Jule-Aften gaaer den Norske Bondes Hosspitalitæt saavidt, at han end ogsaa byder Fuglene til Giest, settende et utærsket Korn-Neeg uden for Lade-Døren paa en Stang, hvorved Spurrer og andre smaa Fugle holde seg ret lystige, heter det her.

Slik lages julenek

Også i dag er det mange som ønsker å by fuglene på et kornnek til jul, enten de er bønder eller byfolk. Men skal det bli fuglenek, må det dyrkes korn, og da gjerne havre. Og hvem gjør vel det? Jo, bonden.

Men hvordan blir så et kornband til? Du kan selvsagt gå ut med sigd eller ljå om du skal lage ett eller to til eget bruk. Men for masseproduksjon til salg, kan du gjøre som Lions i Solør og dra fram en gammel selvbinder.

Her kan du se selvbinderen i aksjon

Ingen jul uten julenek.

#ingenjulutenbonden