Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Nordisk handlingsplan mot villsvin

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tatt til orde for en felles nordisk innsats for bekjempelse av villsvin.

Publisert

Det var i ministerrådsmøtet i Reykjavik at Bollestad la fram forslag om felles kamp mot villsvinet. Forslaget fikk tilslutning.

Villsvin forårsaker store skader for plante- og grønnsaksprodusentene. På toppen av det hele er de Europas største smittebærer av svinepest.

– I arbeidet med å begrense villsvin er målet færrest mulig villsvin på minst mulig areal og dermed begrense skadene på jordbruksproduksjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Handlingsplan mot villsvin

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin. Fristen for arbeidet er satt til 1. november 2019. Relevante problemstillinger er bla fôring, åtejakt, villsvingjerder, regelverksendringer, hold av gris ute og smitteforbyggende tiltak.