Gardene i Innlandet har alle muligheter til fortsatt å øke verdiskapinga i området. Foto: colourbox.com
Gardene i Innlandet har alle muligheter til fortsatt å øke verdiskapinga i området. Foto: colourbox.com

Landbrukets nye lokomotiv

I og med at de tidligere fylkene Hedmark og Oppland er slått sammen til regionen Innlandet, blir området et kraftsenter innen jord- og skogbruk.

Publisert Sist oppdatert

I den første utgaven av Fylkesnytt fra Innlandet betegner den nye fylkesmannen, Knut Storberget, den nye regionen som «landets betydeligste landbruksområde». Dette grunngir han med at regionen har 20 prosent av landets produktive jordbruksareal, 30 prosent av landets produktive skogareal og 40 prosent av den årlige avvirkninga av skog i Norge.

Plenty med fagkompetanse

Landbruk og skogbruk i regionen står for en årlig verdiskaping på 10 milliarder kroner. Det er åtte prosent av samlet verdiskaping i området. Landbruket gir 23 000 arbeidsplasser, som tilsvarer 13 prosent av samlet sysselsetting. Regionen har sju landbruksfaglige læresteder og har Norges ledende bioøkonomiklynge i Mjøsregionen, noe som lover godt for den videre verdiskapinga i jordbruket.

Ringsaker topper lista

Den totale verdiskapinga fra jordbruket og jordbruksbasert industri i Innlandet er 6,4 milliarder kroner. Av kommunene i regionen er det Ringsaker som har den desidert høyeste verdiskapinga med et bruttoprodukt på 1,3 milliarder kroner. Østre Toten står for 309 millioner kroner av verdiskapinga.

Total verdiskaping fra skogbruk og skogbruksbasert industri i Innlandet er 3,4 milliarder kroner. Ringsaker har størst verdiskaping også her med 459 millioner. Gjøvik kan skilt med en verdiskaping på 255 millioner kroner.