Dette lasset kom fra Nederland, men fôr utenfra EØS får nå nye krav.
Dette lasset kom fra Nederland, men fôr utenfra EØS får nå nye krav.

Nye krav ved import av fôr

Matilsynet har innført flere dyrehelsekrav for høy og halm som blir importert til dyrefôr fra land utenfor EØS. Kravene gjelder umiddelbart.

Publisert Sist oppdatert

De nye tilleggskravene for høy og halm til dyrefôr som importeres til Norge fra land utenfor EØS-området er:

  • Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.
  • Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.
  • Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

Tilleggskravene ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet tidligere denne uken, og er nå gjeldende.