33 dødsfall i landbruket -flere kunne vært unngått

Arbeidstilsynet har sett på dødsfall de siste fem år innen fire utsatte næringer.

Publisert

I tillegg til landbruket har de sett på tallene for bygg og anlegg, transport og lagring, og industri. Totalt har 141 omkommet på jobb, 33 av dem var i landbruket. Det kommer fram i en rapport som nå er lagt fram.

Kjøretøy ofte involvert

For alle næringene samlet var kjøretøy involvert i halvparten av dødsfallene. For landbruket var dette den klart hyppigste ulykkestypen.

Menneskelige årsaker står bak to av tre ulykker. Det skyldes ofte feilvurderinger eller brudd på praksis eller prosedyrer. Dette gjelder også for landbruket, der mange ulykker skyldtes menneskelige feilvurderinger, mest knyttet til kognitiv feil.

I tillegg blir det påpekt at flere ulykker har skjedd ved arbeid i utfordrende terreng og ved utfordrende værforhold.

Kunne vært unngått

Bodil Aamnes Mostue er sjefingeniør i Arbeidstilsynet og en av forfatterne bak rapporten. Hun sier det er trist å lese om dødsulykkene, som i mange tilfeller kunne ha vært unngått.

– En ulykke kan skyldes at en arbeidstaker for eksempel har hatt musikk eller radio på øret, og ikke hørt kjøretøyet som nærmet seg. Hjullasteren på sin side hadde skuffa i en posisjon som reduserte sikten. Slike uheldige kombinasjoner kan få fatale konsekvenser, sier hun i pressemeldingen fra Arbeidstilsynet.

Bruk belte, pass på faresoner

Hun påpeker at et konkret tiltak som kan forhindre slike ulykker er å skille gående fra kjørende trafikk med separate felt.

For landbruket sin del kan det være greit å ha i mente at manglende barrierer var årsak til flere ulykker. Dette var både i form av manglende setebelte, som vi har påpekt en rekke ganger, men også manglende vern på bevegelige deler på maskiner og opphold i faresoner.

En konsekvens av de mange dødsulykkene er at det fra og med i sommer nå er påbudt med setebelte i traktor også når du kjører på jordet.

Powered by Labrador CMS