Kalk mot sure miner

Helt på jordet: Denne gangen møtte vi Tom Erik Moen Pedersen, som spredte kalk på et nypløyd jorde.

Publisert


Tom Erik har nå vært ansatt på heltid i over 20 år hos Erik Stensbøl på Brandvold gård i Kongsvinger. I tillegg til korn- og potetproduksjon på 2300 dekar driver Erik med snøbrøyting, strøing og kalkspredning. Faren til Erik begynte å selge jordbrukskalk for snart 50 år siden, og de har utført spredning med traktor og spredevogn i over 30 år. De siste åra er det stort sett Tom Erik som har kjørt sprederen, og han kjører ut cirka 1500 tonn per år i Kongsvingerdistriktet. Høysesongen for kalking er på seinvinteren, fordi mange vil utnytte den snøsmeltende effekten av kalken. Derfor kan det bli hektisk de siste to ukene før vårløsningen kommer for fullt.


Kalker som entreprenør

Taktoren har 1050mm brede bakdekk, mens vogna har 800mm-dekk. Dette gir god flyteevne og mindre jordpakking.
Taktoren har 1050mm brede bakdekk, mens vogna har 800mm-dekk. Dette gir god flyteevne og mindre jordpakking.

Erik Stensbøl både selger og sprer kalk for Gausdal Kalk AS. Det er også Gausdal Kalk som eier spredevogna av fabrikat Bredal. Vogna rommer 10 tonn kalk og har en spredebredde på 12 meter. Den har innebygde veieceller slik at både føreren og computeren hele tida har full kontroll på kalkmengden. Kjørehastigheten ligger gjerne på 8-9 km/t, men på humpete underlag må Tom Erik kjøre saktere. Utmatingen er styrt av GPS slik at doseringen blir riktig selv om kjørehastigheten varierer. En tommelfingerregel er at det må tilføres 100 kg kalk per dekar for å øke pH med en tiendels verdi. Har du en pH på 5,6 og vil øke den til 6,2 så kreves det rundt 600 kg kalk per dekar. I tillegg til å heve pH-verdien i jorda gir også kalken et tilskudd av magnesium. Kalken kommer fra Gausdal med lastebil og henger, som til sammen rommer ca 30 tonn. Lastebilen tipper vanligvis kalken i en haug rett på jordet. Tom Erik kobler av traktoren og laster opp kalken i spredevogna med frontlasteren.


GPS-dosering

Et trailerlass kalk deles vanligvis opp i tre vognlass.
Et trailerlass kalk deles vanligvis opp i tre vognlass.

Fortsatt tas de fleste jordprøver manuelt av brukerne selv. Men flere jordprøvelaboratorier tilbyr å kjøre systematisk på jordene med en ATV og ta jordprøver ganske tett-i-tett. Posisjonen til hver prøve plottes inn med GPS og legges inn i jordskifteprogrammet. Når verdiene overføres til kalkvognas GPS-computer vil den automatisk tilpasse doseringen av kalk etter behovet rundt om på jordet.
-Det er ikke sikkert at bonden kjøper hverken mer eller mindre kalk med denne metoden, men han er sikker på å få kalken til de stedene det faktisk er behov for den, sier Erik Stensbøl.
Det blir med kalk som i det gamle ordtaket: For mye og for lite forderver alt..........

Helt på jordet

Da vi spurte brukerne av nettsida vår hva de savnet, var det flere som ønsket mer stoff fra garder rundt omkring.

De fyldige gardsreportasjene og de grundige testene vil fortsatt være forbeholdt bladet, men framover håper vi å kunne bringe dere små snutter fra gardslivet her på nettsiden.

I serien Helt på jordet stopper vi på våre turer rundt omkring i Norge og tar en kjapp prat med bønder på jordet.

GPS-terminalen gir Tom Erik full kontroll på doseringen av kalken
GPS-terminalen gir Tom Erik full kontroll på doseringen av kalken