Hvam har både produksjonsdyr og hunder på stallen som kan benyttes i undervisning innen helsefremmende arbeid. Foto: colurbox
Hvam har både produksjonsdyr og hunder på stallen som kan benyttes i undervisning innen helsefremmende arbeid. Foto: colurbox

Hvam snuser på ny fagutdanning

Hvam videregående skole på Romerike er i ferd med å utvikle en høyere utdanning innen fagområdet dyreassisterte aktiviteter i samarbeid med Østerrike.

Publisert

Skolens ledelse arbeider nå aktivt for å stable et undervisningsopplegg på beina hvor dyr brukes aktivt for å fremme menneskers helse og mestring. Det nye, praktiske faget heter «Dyreassisterte intervensjoner» (DAI) og vil bli en del av undervisninga innen naturbruk på videregående nivå, skriver den aller første utgaven av Fagnytt fra Oslo og Viken.

Alt ligger til rette

Hvam er kjent for sitt høge fagnivå innen tradisjonell husdyrproduksjon, så skolen har alle forutsetninger for å lykkes med den nye utdanninga. De har en foredlingsbesetning på svin og produserer elitemjølk på 27. året. Men hest, hund og høner er også viktige dyreslag på Hvam. Mange av dyra blir allerede bukt i undervisninga for elever med særskilte behov og skolen har flere lærere som er engasjert på området.

Samarbeid over landegrensene

Østerrike er kommet langt når det gjelder å systematisere og godkjenne garder med dyreassisterte intervensjoner. En delegasjon med ansatte fra Hvam, Inn på tunet-bønder og representanter fra Fylkesmannen i Oslo og Viken har vært på en studietur til Østerrike for å lære mer om innhold, gjennomføring og organisering av tilbudet deres. Dessuten har to eksperter på dyreassisterte intervensjoner fra Østerrike besøkt Norge for å se hvordan Inn på tunet-ordningen og andre tilbud, som innbefatter dyr, fungerer her hjemme.

Fylkesmannen mener samarbeidet mellom miljøer og skoler i de to landene virker veldig interessant og vel verdt å følge opp på både videregående og fagskolenivå.