Simen Hulleberg på Nes tar gjerne et steg opp for å bidra til økt kornproduksjon i Hedmark. Arkivfoto
Simen Hulleberg på Nes tar gjerne et steg opp for å bidra til økt kornproduksjon i Hedmark. Arkivfoto

Hedmark-bonden har mer å gå på

Hedmark produserer allerede 18 prosent av alt kornet i Norge, men denne prosentandelen må opp, mener Fylkesmannen.

Publisert

De siste 25 åra har total produksjonsmengde gått ned. Kornarealet i Hedmark har skrumpet fra 650 000 dekar i 1990 til 525 000 dekar i 2015. Gjennomsnittsavlinga ligger stabilt på rundt 400 kilo per dekar, men utfordringa er at det er store forskjeller i avlingsnivået mellom kommuner og mellom gardbrukere. Antallet kornbønder er mer enn halvert på 20 år, fra 4600 i 1994 til 1600 i 2014. Arealet per bruker er gått tilsvarende opp. Andelen leiejord i fylket er i snitt på 46 prosent, med store sprik mellom kommunene.

Med dette bakteppet ønsker Fylkesmannen i Hedmark å ta grep. Derfor har denne tatt initiativ til «Satsing for økt kornproduksjon i Hedmark». I 2016 samlet Fylkesmannen ei faggruppe bestående av representanter fra hele verdikjeden for å diskutere hva som er utfordringene for kornbonden og hvilke muligheter Hedmark har for å øke kornproduksjonen.

Nå er ei styringsgruppe for satsingen etablert. Gruppa skal være en møteplass for diskusjon, prioritering og koordinering av tiltak i en femårig satsing. Tiltakene skal bidra til å nå de vedtatte målene om å øke kornproduksjonen på landsbasis med 20 prosent innen år 2030, dyrke det markedet etterspør og gjennom kompetansetiltak, veiledning og informasjon få enda flere dyktige kornbønder.


Dette er styringsgruppa

Deltakerne i styringsgruppa for «Satsing for økt kornproduksjon i Hedmark» er:

  • Karsten Thoner, Hedmark Bondelag
  • Arne Østlund, Hedmark Bonde- og småbrukarlag
  • Jostein Fjeld, Strand Unikorn
  • Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle
  • Kristian Thunes, Felleskjøpet
  • Harald Solberg og Otto Sveen, Norsk landbruksrådgivning
  • Kjell Børresen, Hedmark Fylkeskommune
  • Ivar Solberg og Anne Marte Lundby, kommunene i Glåmdalen og på Hedmarken
  • Joar Brukvangen, Fylkesmannen i Hedmark 
Powered by Labrador CMS