Skoggjødslinga økte med ni prosent fra 2016 til 2017. Foto: yara.no
Skoggjødslinga økte med ni prosent fra 2016 til 2017. Foto: yara.no

Rekordstor skoggjødsling

I fjor ble 91 000 dekar med skogsmark gjødslet takket være gode støtteordninger.

Publisert Sist oppdatert

- Skoggjødsling og tettere skogplanting er to tiltak som det har blitt gitt tilskudd til fra og med 2016, og støtteordningene gir utslag i statistikken, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Trond Amund Steinset. Før støtteordningene til tiltak som bidrar til å øke CO2-bindinga kom, ble det bare gjødsla 7000 dekar skog i 2015.

Hedmark på gjødseltoppen

Totalt ble det investert 32 millioner kroner i skoggjødsling i 2017. Av dette var 12,5 millioner tilskudd. Mest skogsmark ble gjødslet i Hedmark hvor i alt 52 000 dekar ble gjødslet. I Buskerud ble 12 000 dekar gjødslet.

Planting øker i omfang

Totalt ble 191 000 dekar tilplantet i 2017, noe som tilsvarer en oppgang på tre prosent fra 2016. I alt ble det plantet 35,7 millioner skogplanter. Det innebærer 1,5 millioner flere planter enn året før. Det ble gitt 16,8 millioner kroner i tilskudd til tettere planting.

42 prosent av skogplantingen ble utført i Hedmark og Oppland. I Hedmark ble det tilplantet 51 000 dekar, som er fire prosent mer enn året før. I Oppland ble 30 000 dekar tilplantet, som derimot er en nedgang på sju prosent. Nord-Trøndelag fulgte deretter med 17 000 dekar, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Mer skogkultur

I alt ble det investert 385 millioner kroner i skogkultur i 2017. Det utgjør en økning på 22 millioner fra 2017. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 188 millioner kroner og ungskogpleie 110 millioner. De resterende 87 millionene ble investert i skogkulturtiltak som markberedning, gjødsling og liknende. I alt ble det gitt 94 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur