Over 34 millioner skogsplanter ble satt ut sist år. Foto: Erling Fløystad, NIBIO
Over 34 millioner skogsplanter ble satt ut sist år. Foto: Erling Fløystad, NIBIO

Mer planting og gjødsling i skogen

I 2016 var et aktivt år i skogbruket. En ting er at hogstvolumet gikk opp, men det ble også plantet og gjødslet i stor skala.

Publisert Sist oppdatert

I alt ble 84 000 dekar med skogsmark gjødslet. Det er 77 000 dekar mer enn året før, viser tall fra statistikken Skogkultur som Statistisk sentralbyrå publiserer. Totalt ble det brukt 27 millioner kroner til skoggjødsling i 2016. I Hedmark ble tilsammen 58 000 dekar med skog gjødslet.

Årsaken til den store økningen skyldes mer offentlig tilskudd til gjødsling av skog fra 2016 for å øke CO2- bindingen.

34,2 millioner skogplanter satt ut

Ikke siden 2000 har det blitt plantet mer skog enn i 2016. Totalt ble 186 000 dekar tilplantet dette året, en økning på 14 000 dekar fra 2015. Samlet ble det plantet 34,2 millioner skogplanter i fjor. Som i 2015, skyldes mye av oppgangen økt skogplanting i Hedmark. Her ble 49 000 dekar tilplantet, noe som er en økning på 5 500 dekar fra 2015. I Østfold ble det til sammen tilplantet 10 000 dekar, som er 37 prosent mer enn i 2015.

Markberedning ned

Til sammen ble 67 000 dekar markberedt sist år. Det er en reduksjon på åtte prosent fra 2015. Mye av denne nedgangen skyldes mindre markberedning i Hedmark. I 2016 ble 42 000 dekar markberedt i dette fylket, en nedgang på 5 300 dekar sammenliknet med 2015.

Mindre ungskogpleie

I 2016 ble det utført ungskogpleie på 264 000 dekar. Det er 12 000 dekar mindre enn i 2015. I Telemark og Hedmark ble arealet redusert med henholdsvis lag 3 600 og 3 100 dekar.

363 millioner til skogkultur

I alt ble det investert 363 millioner kroner i skogkultur i 2016, en økning på 39 millioner fra 2015. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 179 millioner kroner og ungskogpleie103 millioner. De resterende 81 millionene ble investert i skogkulturtiltak som markberedning, rydding og lignende. I alt ble det gitt 66 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur i 2016, skriver Statistisk sentralbyrå.

Se skogstatistikk her