Du må regne med strengere krav til bl.a. spredeareal og lagring av gjødsla. Foto: Colourbox
Du må regne med strengere krav til bl.a. spredeareal og lagring av gjødsla. Foto: Colourbox

Ny gjødselvareforskrift underveis

Bøndene må forvente seg strengere regler for lagring og spredning av husdyrgjødsel, samt krav til spredeareal.

Publisert

Tekst: Olav Magne Tonstad

Ny gjødselvareforskrift har vært under utarbeiding i flere år. Men nå nærmer arbeidet seg visstnok slutten. Et utkast skal være klart før nyttår, og forventes å bli sendt på høring i løpet av 2018.

De som arbeider med utkastet, er tilbakeholdne med å si hva slags endringer bøndene kan forvente seg. Men flere alternative løsninger synes å utkrystallisere seg, så som:

  • For melkekyr vil kravet til spredeareal øke med melkeavdråtten, slik at de kyrne som melker mye, trenger mer spredeareal. Nyere forskning viser at gjødselmengden øker med avdråtten.
  • Ulike krav til lagringskapasitet, der to alternativer vil være ti og tolv måneders lagringskapasitet. Har du større lagringskapasitet, står du friere med hensyn til når du må kjøre ut husdyrgjødsla.
  • Et annet alternativ vil være å ikke sette konkret krav til lagringskapasitet, men heller være strengere med å gi tillatelse til å kjøre ut husdyrgjødsel om høsten.
  • En felles frist uansett på hvilken måte du sprer husdyrgjødsla på. I dag er den vanlige fristen 1. september. Men pløyer eller molder du ned gjødsla, er spredefristen 1. november.
  • Avstandskrav for spredearealet. I dag er det ikke noe avstandskrav for den som leier spredeareal. Det er mulig å kjøre flere mil for å bli kvitt husdyrgjødsla, det såkalte dekk- og diesellandbruket. Dersom det settes et krav om at spredearealet ikke må ligge for langt unna, vil dette sannsynligvis ramme distriktene.
  • Krav til å bygge tak over gjødselkummen blir også vurdert.

Forventning om strengere regler

Det er grunn til å forvente strengere regler både når det gjelder spredeareal, lagringskapasitet og spredetidspunkt. De som driver grovfôrbaserte produksjoner, har sannsynligvis ikke så mye å frykte. Den som driver med melkeproduksjon produserer som oftest mesteparten av grovfôret selv og har da samtidig spredeareal for husdyrgjødsla. Dersom kravet til spredeareal blir innskjerpet, må bønder med kraftfôrbaserte produksjoner skaffe seg mer spredeareal eller andre løsninger.

Bygg nytt gjødsellager!

For å komme de nye kravene i forkjøpet kan det være lurt allerede nå å utvide lagringskapasiteten for husdyrgjødsla. Ikke minst gjelder dette i fylker det det blir gitt særskilte tilskudd til å bygge nytt gjødsellager.

Powered by Labrador CMS