Ingen grunn til å pakke bort utstyret ennå selv om det er 1. september i morgen.
Ingen grunn til å pakke bort utstyret ennå selv om det er 1. september i morgen.

Kan spre møkk ut september

Fristen for å spre husdyrgjødsel er utsatt fra 1. september til 1. oktober.

Publisert

På grunn av tørken i sommer, har Landbruks- og matdepartementet åpnet for å utsette fristen med en måned.

Dette gjelder de områdene som ble hardest rammet av tørken, og er altså ikke gjeldende for hele landet.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har nå fått en midlertidig endring i § 23, 3. ledd. Det lyder lyder nå slik:

«I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund kan gjødsel spres uten nedmolding/nedfelling innen 1. oktober 2018. Utenfor disse områdene kan kommunen på vilkår av at klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober.»

Powered by Labrador CMS