En bedre fordeling av fosfat på  landsbasis gjennom nye gjødseltyper utvunnet av husdyrmøkk, kan være framtida foreslår Ola Hanserud. Foto: colourbox.com
En bedre fordeling av fosfat på landsbasis gjennom nye gjødseltyper utvunnet av husdyrmøkk, kan være framtida foreslår Ola Hanserud. Foto: colourbox.com

Flytt fosfor fra vest til øst!

Separert husdyrgjødsel fra Vestlandet kan langt på veg dekke fosfor-behovet til kornprodusentene på Østlandet.

Publisert

Det er forsker og stipendiat ved NIBIO/NTNU, Ola Stedje Hanserud, som tar til orde for en bedre fordeling av fosfor-ressursene i Norge. Mens det blir spredd husdyrgjødsel i stor skala på Vestlandet, går det mest i mineralgjødsel og noe slam på Østlandet. Hanserud etterlyser en bedre forvaltning av det fosforet som allerede er i omløp gjennom husdyrgjødsla. I stedet for at vestlendingene bruker mer husdyrgjødsel enn det de trenger, hadde det vært bedre om overskuddet ble brukt der det trengs; hos kornprodusentene på Østlandet.

Hanserud mener omfordelingen av fosforet lar seg gjøre dersom det blir utviklet gjødselprodukter som er basert på husdyrgjødsel i stedet for mineralgjødsel. Beveggrunnen til Hanserud er åpenbar: Fosforet i mineralgjødsla er basert på fosfatstein fra gruver. Dette er en ressurs som ikke er fornybar og tilfanget av fosfatstein vil derfor avta med årene.

Les mer om de interessante tankene til Hanserud på hjemmesida til NIBIO

Powered by Labrador CMS