Svenskene satser på at denne maskinen skal ta seg av foryngelsesarbeidet framover.
Svenskene satser på at denne maskinen skal ta seg av foryngelsesarbeidet framover.

Planter skog mekanisk

Plantemaskinen Plantma X både markbereder og setter ned skogplantene. Til våren får den sin ilddåp.

Publisert

Flere har tidligere prøvd å mekanisere plantearbeidet uten å lykkes helt. Nå er det Grangärde Konsult & Innovation i samarbeid med Sveaskog og Svenska Skogsplantor som gjør et forsøk.

De har utviklet maskinen Plantma X, som er inne i sin siste fase i utvikling. Nå gjenstår det bare å montere et fåtall komponenter før den skal ut i felttest i november.

Den første prototypen av plantemaskinen skal etter planen tas i drift på vårparten 2020. Da skal den markbrede og plante omtrent 4000 dekar på Sveaskogs eiendommer i søndre og nordre Bergslagen. Til sommeren skal den flyttes til søndre Norrland og til Västerbotten.

Å utvikle denne plantemaskinen er et stort steg framover når det gjelder å forbedre effektiviteten og lønnsomheten i foryngelsesarbeidet, sier Roger Johansson, forretningsansvarlig ved Svenske Skogsplantor.

Her ser du plantemaskinen i "helfigur".
Her ser du plantemaskinen i "helfigur".

Svenska Skogsplantor

Svenska Skogsplantor er et forretningsområde innen Sveaskog. Svenska Skogsplantor er Sveriges største og ledende leverandør av skogfrø, skogplanter og skogforyngelse. Kundene utgjøres av store deler av skognæringa i Sverige, ja til og med i Finland og Norge. Svenska Skogsplantor omsetter for om lag 325 millioner svenske kroner i året.

Powered by Labrador CMS