Nils Vagstad overtar roret som NIBIO-direktør inntil ny er ansatt. Foto: Erling Fløistad
Nils Vagstad overtar roret som NIBIO-direktør inntil ny er ansatt. Foto: Erling Fløistad

Nils Vagstad konstituert som NIBIO-direktør

Forskningsdirektør Nils Vagstad (59) er konstituert som administrerende direktør i NIBIO fra 2. juni 2016 etter at Alvhild Hedstein gikk på dagen.

Publisert Sist oppdatert

På styremøtet i går 1. juni besluttet administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Alvhild Hedstein, å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. I dag, 2. juni, har styret konstituert Nils Vagstad i stillingen.

Brei forskningsfaglig bakgrunn

Nils Vagstad har sin utdanning fra Norges Landbrukshøgskole, og har hatt ulike lederroller i norsk forskning, som for eksempel forskningssjef i Jordforsk, forskningsdirektør i Bioforsk og nå forskningsdirektør i NIBIO. Vagstad har brei erfaring fra norsk landbruks- og miljøforskning, og har gjennom mange år vært en pådriver i å utvikle og styrke internasjonalt forskningssamarbeid.

Vagstad sitter som medlem i Bioteknologirådet og i Nasjonalt råd for ernæring.

- Nils Vagstad er en svært godt kvalifisert kandidat, og styret ser fram til samarbeidet, sier styreleder i NIBIO, Victor D. Norman.

Uenighet om Trøndelag

Bakgrunnen for Hedsteins raske sorti var uenighet mellom styret og administrerende direktør med hensyn til NIBIOs tilstedeværelse rundt om i Norge. Konkret handlet uenigheten om Trøndelag, hvor styrets beslutning om å nedlegge aktiviteten på Kvithamar, og heller bygge opp den landbruksfaglige aktiviteten i Steinkjer, falt den tidligere direktøren tungt for brystet.