Denne helga er mange på tyttebærtur. Men vi burde vært flere som sanket dette sunne bæret. Foto: colourbox.com
Denne helga er mange på tyttebærtur. Men vi burde vært flere som sanket dette sunne bæret. Foto: colourbox.com

Tyttebær er undervurdert!

Forskerne slår et slag for tyttebæret. Men hva skal til for at vi spiser mer av det sunne skogsbæret?

Publisert Sist oppdatert

– Tyttebær inneholder omtrent de samme helsekomponentene som tranebær, som har vist seg å ha gunstige helseeffekter, spesielt med tanke på urinveisinfeksjon. For å kunne utvikle nye og attraktive produkter av tyttebær skal vi skaffe oss kunnskap om hva som påvirker innholdet av disse plantestoffene og hvilken betydning det kan ha for både helse og smak, sier matforsker Kjersti Aaby på hjemmesida til Nofima. Hun er ansvarlig for Nofimas forskning i prosjektet Wildberries.

Svaret er spennende produkter

Tyttebær er en meget bærekraftig råvare som vi kan høste uten inngrep i naturen. Men her i Norge er vi blitt dårligere til å benytte oss av denne ressursen. I tillegg foregår det lite produktutvikling og innovasjon basert på tyttebær som råvare. Dagens produkter er stort sett tradisjonelle av lav verdi (les tyttebærsyltetøy), basert på importerte tyttebær. Andre land, som Finland og Sverige, har gjort mye mer for å øke populariteten til tyttebæret ved å komme opp med nye og spennende produkter.

– Innovative løsninger og ny kunnskap om kvalitet kan åpne muligheter for økt verdiskaping. Vi vil også undersøke innovasjonspotensialet og finne nye muligheter innen produkt-, tjeneste-, forretningsmodell- og teknologiinnovasjon for tyttebær og andre ville bær, sier seniorforsker Antje Gonera i Nofima. Hun er ansvarlig for innovasjonsarbeidet i prosjektet.

Forsøksfelt over hele landet

I prosjektet har NIBIO fått oppgaven med å kartlegge områder der tyttebæravlingene er store og bærene har god kvalitet For tilgjengeligheten og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år. NIBIO har anlagt forsøksfelt flere steder i landet, fra Agder i sør til Finnmark i nord. De skal kartlegge forholdene på forsøksfeltene flere år på rad, og se på hvordan kvalitet og mengde bær blir påvirket av faktorer som klima, terreng og tilgang til lys.

Wildberries

Prosjektet Wildberries er et fireårlig prosjekt, finansiert av Norges forskningsråds Bionærprogram. Målet er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær. Prosjektet er også tett knyttet til det strategiske forskningsprogrammet SunnMat.

Prosjektet ledes av NIBIO. I tillegg deltar Nofima, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Turku og forskningsinstituttet LUKE på forskningssiden. Matprodusenter som deltar er BAMA, Røyland gård og Askim Frukt- og Bærpresseri. I tillegg deltar Klosser Innovasjon AS.

(Kilde: Nofima)