Norsk geit har noe som ingen andre har - nemlig ingen prionprotein. Foto: colourbox.com
Norsk geit har noe som ingen andre har - nemlig ingen prionprotein. Foto: colourbox.com

Løser norsk geit sjukdomsgåte?

Det er ting som kan tyde på at norsk mjølkegeit sitter på nøkkelen til å finne en kur mot skrantesjuke og skrapesjuke.

Publisert

Norsk geit har en arvelig forandring i et gen som gjør at den ikke produserer prionprotein.

-Det er dette proteinet det går galt med når dyr og mennesker utvikler såkalte prionsjukdommer som kan gi kugalskap hos storfe, skrapesjuke hos sau og Chronic Wasting Disease hos hjortedyr, forteller Michael A. Tranulis til forskning.no. Tranulis er veterinær og professor i biokjemi ved NMBU.

Kommersiell suksess?

Professoren forteller videre at norsk mjølkegeit er unik i verdenssammenheng. Nærmere 11 prosent av norske geiter er bærere av gen-varianten som fører til at ingen prionprotein produseres. Hittil er mutasjonen ikke funnet hos noe annet dyr på kloden. Tranulis kan ikke få sagt hvor viktig denne oppdagelsen er for prionforskningen framover og for en mulig kommersiell produksjon av legemidler mot sjukdommene.

En oppdagelse forskningen har ventet på

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har NMBU Veterinærhøgskolen gjennom de siste 20 årene drevet aktiv forskning på prionsykdommer, og den tilfeldige oppdagelsen av geiter uten prionprotein var et viktig gjennombrudd i denne forskningen, heter det til slutt i artikkelen.