Blæstad består – foreløpig

Styre i Høgskolen i Innlandet var innstilt på å fjerne Blæstad, men kom frem til videre utredninger tirsdag.

Publisert

Blæstad og dens agronomi- og landbrukstekniske linje, har vært i hardt vær en stund nå. Den må rustes opp og det koster penger for mye penger, mener noen.

Innstilt på nedleggelse

I forkant av et styremøte tirsdag var det blitt lagt frem alternativer. To av dem innvolverte Blæstad som studiested, det siste gjorde ikke det. Det ene alternativet med Blæstad som sted, beskrives som "en faglig robust løsning". Det siste alternativet baseres på teoretisk undervisning i Hamar sentrum og den praktiske delen på Evenstad, 99 kilometer unna.

I sakspapirene konkluderte styret med det faglig robuste alternativent med Blæstad i sentrum ville bli for dyr. Rapporten som ble lagt fram spådde en årlig kostnadsøkning på mellom 16.1 og 22.5 millioner. Rapporten sa derimot at også Hamar/Evenstad-alternativet vil gi en betydelig kostnadsøkning, men uten å nevne noen summer.

Sakspapirene konkluderte med at de skulle gå for Hamar/Evenstad og at Blæstad ville historie.

Bedre utredning

Studenter, bondelag og mange flere Blæstad-tilhengere var på talestolen under møtet. De mente at utredningen var mangelfull og at den ikke var tilstrekkelig for å fatte noe vedtak om nedleggelse.

Gleden var stor da de ble hørt av styret, som vedtok enstemmig videre utredning av behovet for jordbruksutdanning. Hvor framtidas agronom- og landbrukstekniske utdanning vil holde til, vil de komme tilbake med etter at utredningen er ferdig. Utredningen skal etter sigende være ferdig innen mai 2018.

– Mandatene for utredningen er ikke klare, men det skal bli en nøytral utredning. Det er vi veldig glade for, sier talsmann for studentene ved Blæstad, Torje Martnes.

– Vi som studenter kan ikke stille oss bak et vedtak som gjør kvaliteten på studiene dårligere, fortsetter Martnes.