HMS-kurset bør starte med et praktisk anlagt hjemmebesøk på garden framfor et teoretisk opplegg i en forelesningssal, mener forskere. Foto. colorbox.com
HMS-kurset bør starte med et praktisk anlagt hjemmebesøk på garden framfor et teoretisk opplegg i en forelesningssal, mener forskere. Foto. colorbox.com

HMS-kurset må bli mer jordnært!

- HMS-kurset retta mot norske bønder må endres slik at det bedre passer bøndenes praktiske virkelighet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier de to forskerne Gro Follo fra Ruralis (tidligere Bygdeforskning) og Kari Anne Holte fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) etter å ha evaluert HMS-kurset. Det er Norsk Landbruksrådgiving som i dag tilbyr kurset og det har aldri tidligere vært evaluert. I «Felles plan for HMS i norsk landbruk 2007-2012» er kurset ment å være sjølve flaggskipet i HMS-arbeidet.

Snur opp-ned på kurset

Tatt i betraktning de mange ulykkene i landbruket, er HMS-kurset et viktig tiltak i det forebyggende arbeidet, sier de to forskerne til ruralis.no, men de foreslår å kaste om på hele kursopplegget.

I dag består HMS-kurset av tre deler; én kursdag med foredrag, én del med individuell e-læringsdel og til slutt et gardsbesøk hjemme hos bonden. Holte og Follo foreslår nå at kurset starter med gardsbesøket.

- Bøndenes positive holdning til gardsbesøket indikerer hvilke type læringsmiljø som appellerer til bønder, nemlig en læring som er grunnet i deres egen praktiske virkelighet – på garden.

Skorter på systematiske tiltak

Som grunnlag for evalueringa har de to forskerne intervjuet 16 bønder før HMS-kurset (høst 2011/høst 2012), like etter og to år etter kurset. Bøndene er fra tre regioner i Midt-Norge og Sør-Vestlandet. De har ulike produksjoner og forskjellige produksjonsvilkår. Bøndene er av begge kjønn og i ulik alder.

Hovedkonklusjonen i analysen viser at HMS-kurset ikke når målet om økt systemforståelse og økt bruk av HMS-system. Holte og Follo finner imidlertid at kurset på kort sikt gir økt oppmerksomhet på risiko, men mindre systemrelaterte tiltak for å redusere ulykkesrisikoen.