Svein Frisvoll. Foto: Ruralis
Svein Frisvoll. Foto: Ruralis

Ny direktør i Ruralis

Svein Frisvoll er den nye direktøren.

Publisert Sist oppdatert

Frisvoll ble tilbudt stillingen som direktør for Ruralis den 18. oktober.

– Jeg gleder meg til å arbeide for å videreutvikle Ruralis sammen med mine kolleger. Vi får fram ny kunnskap som er viktig for å få til en bærekraftig utvikling for både samfunn og næringsliv, sier Svein Frisvoll, som nå trer inn som direktør i forskningsinstituttet

Frisvoll har vært forskningsleder med personalansvar siden 2014 og trer inn i sin nye direktørstilling den 1. november 2018. Han er samfunnsgeograf med doktorgrad og har forsket innenfor temaer som ruralgeografi, regionalgeogrefi og offentlig forvaltning.

Ruralis, tidligere norsk senter for bygdeforskning, er et institutt for rural og regionalforskning.