Med en radar på hver side blir fuktigheta i flisa målt når lastebilen passerer. Foto: Lars Fridh, Skogforsk
Med en radar på hver side blir fuktigheta i flisa målt når lastebilen passerer. Foto: Lars Fridh, Skogforsk

Måler fuktighet i flis med radar

Svenske Skogforsk utvikler en metode for å kunne måle fuktinnholdet i flisa direkte på lastebillasset ved bruk av radar.

Publisert Sist oppdatert

Å bestemme fuktighetsinnholdet i treflis ved hjelp av radar og radiobølger gir en rask, berøringsfri og ufarlig måling. Målet er å kunne gjøre målinga direkte på lastebilen når den ruller forbi to radarantenner for å få en representativ gjennomsnittsverdi av lasset. Det er gjort forsøk med GROT-flis, returflis av emballasje- og rivingsmateriale, samt bark.

For at dette i framtida skal føre en effektivisering, er det viktig at målemetoden er pålitelig og nøyaktig, understreker forskerne ved Skogforsk, som har gjennomført studien sammen med Radarbolaget.

Resultatet av studien er omsatt til praksis gjennom et prosjekt ved Gävle Värmeverk. Det viser seg at målingene med radar og øvrige sensorer fungerer bra og foregår fortløpende hele døgnet rundt. Målet er nå å samle inn radardata om hvert eneste lastebillass og å kalibrere måleutstyret for fuktighetsmåling. Som referanse brukes den tradisjonelle målingen av fuktighet. De første resultatene av kalibreringa forventes nå i begynnelsen av 2017.