Fendts MARS-prosjekt

Fendts MARS-prosjekt retter blikket mot fremtiden, der svermer av små roboter erstatter traktoren.

Publisert

Prosjektet MARS, eller Mobile Agricultural Robot Swarms, jobber med et konsept der små og lette selvkjørende roboter erstatter traktoren i fremtidens landbruk. De er ment å jobbe sammen i svermer på eksempelvis 5, 10 eller 50 enheter, og skal kommunisere via en skybasert nettverkstjeneste.

MARS-robotene skal drives av strøm fra batterier, og navigerer ved hjelp av GPS. Enkelhet skal være sentralt i utformingen. Enkle og robuste styre- og sensorsystemer og simpel elektrisk drivlinje skal sørge for pålitelige og produktive roboter.

Målet er at MARS-robotene skal brukes til alt fra våronn, med jordbearbeiding, til såing, gjødsling og sprøyting. Ja, til og med til høsting. Lav egenvekt sørger for minimal jordpakking og strømdrift gir ingen utslipp av eksos, og heller ikke oljesøl.

For å frakte MARS-robotene rundt på garden, fra jorde til jorde, skal det utvikles en tilhenger som har plass til et visst antall roboter og som er utstyrt med en RTK-antenne for presise korreksjonssignaler til GPS-styringen. I tillegg skal det være mulig å frakte innsatsfaktorer som såfrø, gjødsel og plantevernmidler i den samme tilhengeren.

Som et eksempel, hvis robotene brukes i kornproduksjon, er hver enkelt utstyrt med noen sålabber på undersiden, og en frøtank inne i maskinkroppen. Robotene er små, og ikke særlig brede, men de kjører på rekke, og dekker derfor en stor arbeidsbredde totalt. Alle data som registreres ved arbeid, som mengde såfrø, gjødsel, plantevernmidler eller mengde korn, gras eller ugras, lagres i nettverket.

Fremtidsprosjektet MARS er et samarbeid mellom Fendt og University of Applied Sciences Ulm med pengestøtte fra EU. Prosjektet startet 1. Mai 2015, og har en varighet på 18 måneder.