I år er det viktig å berge det som berges kan. FOTO: Morten Berntsen (NLR).
I år er det viktig å berge det som berges kan. FOTO: Morten Berntsen (NLR).

Fra halm til fôr

Stor grovfôrmangel betyr at mange må gå over til andre alternativer. NLR kommer med tips og råd.

Publisert

I år bør all halm fra kornproduksjon berges ved å presse i rundball eller store firkantbunter. Hvis du ikke trenger halmen selv bør du la andre som trenger fôret få muligheten.

Unngå å spre ugras

Har du problemer med hønsehirse eller floghavre bør du imidlertid tenke deg om. Hønsehirse er nemlig verdens tredje verste ugras og spres fort. Du bør derfor ikke sende bort halm med spor av hønsehirse eller floghavre, selv om det er krise.

Ugras spres ikke bare gjennom transport, men også via maskiner som flyttes mellom jorder. Det er viktig med gode rutiner for rengjøring. Selv om du leier inn entreprenører som tar betalt for denne rengjøringen bør du være glad for at de også tar smittepresset på alvor. Halmen kan allikevel brukes hvis den behandles med ammoniakk for da ødelegges nemlig floghavre og hønsehirse.

Lag gode avtaler

Hvis kornprodusentene skal koble ut halmkutteren på treskeren må de ha en garanti for at halmen blir fjernet. Halmstrenger som blir liggende fører med seg mye ekstraarbeid for kornprodusentene.

NLR har listet opp fire alternativer som kan være aktuelle for å berge halmen. Alternativene beskriver høstemetoder, tidspunkt, ensilering og lagring.

Du kan lese om metodene hos Norsk Landbruksrådgiving