Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Bie-tilskudd med passe resultater

Det er ikke mange som har gjort tiltak for pollinerende innsekter enda, men folk har det i planene sine.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke spurte vi dere om det var noen som hadde søkt tilskudd og satt inn tiltak for å fremme bestanden av pollinerende innsekter. Dette siden det i 2019 for første gang gis tilskudd til dette, om det så er en blomsterstripe i åkeren eller i en åkerkant.

Det var ikke voldsomt med tilbakemeldinger, men 45 personer tok seg tiden til å svare. Kun ni av disse har sådd frøblandinger som skal tilfredsstille bier, humler og andre pollinerende innsekter, men det kan virke som om flere har det i fremtidsplanene sine. Sju personer har sagt at de skal gjøre det snart, at vårønna må gjøres unna først, og 13 personer har planer om å gjøre det neste år. 29 av 45 har altså stilt seg positive til denne ordningen.

Av de 16 resterende personene svarer fire at det er bortkastet arealbruk og tolv stykk sier enkelt og greit nei.

Blandt de som har sådd frøblanding, er frøblandingene noe forskjellige. Flere har kjøpt Felleskjøpets "Innsektsvenn"-blanding, andre har handlet lignende fra Strand Unikorn og noen få har blandet selv med mye kløver og honningurt. To av innsenderne har sådd over tre dekar, og skriver at de til neste år vil så enda mer.

Søknadsfrist for tilskuddet er 15. januar. Litt mer om ordningen kan du lese her.