20. mai er verdens biedag. Foto: Colourbox
20. mai er verdens biedag. Foto: Colourbox

Har du sådd blomster til biene?

2019 er første året med tilskudd for å så frøblandinger som legger til rette for pollinerende insekter.

Publisert Sist oppdatert

20. mai er verdens biedag. Den store insektsdøden har det vært prat om en stund, og for første gang kan bønder søke om RMP-tilskudd (regionalt miljøplan).

Tilskuddet blir gitt for å så igjen åkerkanter eller striper i åkeren med frøblandinger som inneholder mye godsaker til bier, humler og andre pollinerende insekter som vi er så avhengige av. Kravet er at du må så på dyrket areal og at plantene skal være i blomst under sesongen for de pollinerende insektene.

– Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Sonene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen. Arealet det gis tilskudd for skal ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler. Tiltaket gjennomføres enten i grasdekte vannveier og grasstriper i åker. Bredden på sona skal tilsvare bredden på grasdekt vannvei eller grasstripe. Tiltaksklasse lav sats, eller ved å etablere en egen sone for pollinerende insekter. Bredden på sona som etableres skal være minimum 2 meter. Tiltaksklasse høy sats. Tilskuddet utmåles per meter, står det i et skriv fra Fylkesmannen i Innlandet.

Men vi i Bedre Gardsdrift lurer på hvor mange som foreløpig har benyttet seg av dette? Er det noen av dere, som nå snart er ferdige på våronna, som har sådd sånne striper eller kanter for å hjelpe insektene? Svar i skjemaet under!