Nå blir det strengere regler for de som skal inn i svinebesetninger. Foto: Colourbox
Nå blir det strengere regler for de som skal inn i svinebesetninger. Foto: Colourbox

Innfører nye MRSA-regler

Mattilsynet vil forhindre etablering av MRSA i norske svinebesetninger og innfører strengere krav.

Publisert

Nå blir det obligatorisk å kreve at alle personer som har vært i risikosituasjoner, og som skal inn i besetningen, må bruke overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg. Det skriver Mattilsynet i en kunngjøring.

– Erfaringen fra flere år med grundig overvåkning av smittetilstanden viser at det vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn i landbruket. Derfra går smitten videre til andre svinebesetninger. For å hindre det fastsetter vi nå krav om smittebeskyttelse, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Som risikosituasjoner regnes tann- og helsebehandlinger i utlandet, opphold eller besøk i husdyrbesetninger, barnehjem eller flyktningeleir i utlandet, kontakt med dyr med MRSA. (For full liste, se Mattilsynet.)

– Sett i sammenheng med hvor mye MRSA koster samfunnet og hvor stor trussel antibiotikaresistens er, så mener vi at dette er regler som helt klart er verdt ulempene de medfører for enkeltpersoner.

Reglene er å finne i Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin. Forskriften trer i kraft 1. april i år.