Norske bønder henter mindre enn en tredel av inntektene fra jordbruket.
Norske bønder henter mindre enn en tredel av inntektene fra jordbruket.

Bare 28 prosent av inntekta fra garden

I 2019 hadde norske bønder i snitt ei årslønn på 711 200 kroner. Av dette utgjorde næringsinntekta fra jordbruket 201 300 kroner, mens lønnsinntektene lå på 298 800.

Publisert

I forhold til 2018 økte næringsinntektene fra jordbruket med beskjedne 0,7 prosent, fra 199 900 til 201 300 kroner i 2019. Økningen i lønnsinntektene var på 4,5 prosent, fra 285 900 til 298 800, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er regnskapet fra 36 846 jordbruksbedrifter med personlig eier som ligger til grunn for tallene.

De øvrige postene som utgjør bondens inntekt er «andre næringsinntekter» (kr. 84 000), «pensjoner» (kr. 63 800) og «kapitalinntekter» (kr. 63 300). Det interessante er at når vi legger sammen disse tre postene får vi 211 100 kroner. Også dette beløpet er større enn næringsinntekta fra jordbruket!

I 2019 hadde norske bønder i gjennomsnitt 2 205 000 kroner i gjeld. Det er en liten økning fra 2018 på to prosent.

Se mer statistikk over inntekter og gjeld i jordbruket for ulike driftsformer, fylker og kjønn her.

Powered by Labrador CMS