Jordleieavtale

Last ned et forslag til jordleieavtale.

Publisert

LAST NED JORDLEIEAVTALEN I HØYRE SPALTE

Jordleieavtalen og veiledninga som du kan laste ned her, er laget av Odd Arild Finnes i forbindelse med prosjektet Jordveien i Troms - en vei til bygdeutvikling. Disse dokumentene er å se på som hans åndsverk. De vedlikeholdes av Bedre Gardsdrift, og kan fritt lastes ned og tilpasses eget bruk av enkeltpersoner. Jordleieavtalen er å anse som et utkast, som partene i felleskap kan justere.

Ved å klikke på dokumentene, kan du laste dem ned for arkivering på egen maskin. Får du problemer med å åpne dem, vennligst gi oss en melding om det.

Relaterte artikler:

- Usikker leiejord Jan Inge Henriksen fra Lyngseidet i Troms driver 200 dekar, hvorav 125 er leid. Det er vanskelig å få langsiktige kontrakter, noe som skaper problemer for drifta.

- Fordeler og fordommer ved jordleieavtaler Både jordeier og bonde tjener på en skriftlig avtale. Som bonde bør du sjøl ta initiativet og snarest mulig sikre deg en leiekontrakt.