Avtalar for maskinleige

Både utleigar og leigetakar er tent med ryddige forhold. Bedre Gardsdrift har laga eit utkast til leigeavtale der det meste skulle gå klart fram.

Publisert

Pris for maskinleige og leigekøyring er det naturleg nok utleigar og leigetakar som må bestemme sjølve. Treng du hjelp til å finne prisnivået, finn du landets mest omfattande liste i Bedre Gardsdrift kvart år.