Gir du vårbygget 70 prosent av N-behovet ved såing, sikrer du det en god start i livet. Foto: colourbox.com
Gir du vårbygget 70 prosent av N-behovet ved såing, sikrer du det en god start i livet. Foto: colourbox.com

Gi bygget en god start med NPK

Du får størst effekt når 70 prosent av N-behovet til vårbygg gis gjennom en NPK-gjødsling ved såing.

Publisert

Vårbygg er en av de plantene som det betaler seg å så sammen med en NPK-gjødsling.

- Det skyldes sjølsagt den begrensa vekstsesongen til vårbygget og et noe mindre rotnett enn vintersæden, forteller Jesper Juul Ulnitz, sjefsagronom hos Yara Danmark, til Maskinbladet.

Fosfor er akilleshælen

Særlig når våren er kald og jorda tørr gir plassering av NPK en raskere og sikrere vekststart. Under slike forhold finnes vanligvis ikke fosfor og kalium i tilstrekkelige mengder for å dekke behovet til vårbygg.

- Fosforet bindes hardt i jorda og er ikke umiddelbart tilgjengelig for plantene. Fosfor transporteres i jorda ved diffusjon, noe som skjer meget langsomt. Det betyr at røttene må finne fram til fosforet i jorda. Når det er kaldt og tørt er rotveksten begrensa og plantene bruker derfor lang tid på å finne fosforet, noe som resulterer i en sein start og redusert utbytte, forklarer Jesper Juul Ulnitz til Maskinbladet.

Går ned på N-mengden

Tusenkroner-spørsmålet er så hvor mye nitrogen du skal plassere i NPK-gjødslinga? Ulnitz sier at det ideelle ville vært å bruke hele N-mengden, men innser at det i de fleste tilfellene ville redusere såkapasiteten. Derfor velger de fleste en mindre mengde. Andre sverger til en NPK-gjødsel med et lavt nitrogen-innhold, men til gjengjeld et høyt innhold av fosfor og kalium.

-Det kan for eksempel være en NPK 8-11-20. Ved såing plasseres det en mengde som kan dekke byggets behov for fosfor og kalium på henholdsvis 1,5 til 2,0 kg fosfor/dekar og 4,0 til 6,0 kg kalium/dekar. På denne måten tilføres bare 3 kg nitrogen/dekar ved såing.

70 prosent av N ved såing

På bakgrunn av det som er sagt over forteller sjefsagronomen at Yara har gjort en forsøksserie som skal belyse hvor mye nitrogen det er nødvendig å bruke ved såing.

-Forsøkene avslører at det bør plasseres minimum 70 prosent av den planlagte N-mengden i en NPK-gjødsling. Ved å bruke en mindre N-mengde ble utbyttet redusert og virkningen av nitrogenet var mindre.

Forsøkene ble utført slik at den samme mengden P og K ble tilført med en NPK-gjødsling ved såing, og at den resterende N-mengden ble tilført ved vekststadium 32 (2.leddknute). Merutbyttet ved å bruke en NPK-gjødsling, som tilførte 8,5 kg N/dekar ved såing, var på cirka 50 kg/dekar i forhold til å bruke en NPK-gjødsling som bare tilførte 3,5 kg N/dekar.

Powered by Labrador CMS