Flere har satt Blæstad som førstevalg til høstens studier. Her fra Blæstaddagen for noen år siden.
Flere har satt Blæstad som førstevalg til høstens studier. Her fra Blæstaddagen for noen år siden.

Flere søker seg til Blæstad

Tall fra Samordna opptak viser en nedgang i søkertallene til landbruksstudier, men flere vil studere landbruk og teknikk ved Blæstad.

Publisert

Landbruksfag, veterinærstudier og andre grønne utdanninger har til sammen økt med 8,2 prosent fra i fjor. Det er høyere enn snittet for høyere utdanninger totalt, som er på 4,7 prosent. Det kommer fram i et nyhetsvarsel fra Landbruks- og matdepartementet.

Veksten skyldes i stor grad at veterinærfagene hadde en økning på nesten 20 prosent fra i fjor, mens landbruksfagene har en nedgang i søkertallene på sju prosent.

Flere vil til Blæstad, færre til NMBU

Det er særlig plantevitenskap og husdyrfag ved NMBU som trekker ned. Søkere til husdyrvitenskap har falt fra 59 søkere som hadde dette på førsteplass i fjor til 41 søkere i år.

Landbruksstudiene ved Høgskolen i Innlandet (HINN), altså Blæstad, opplever derimot en økning, og vi sier det igjen: La Blæstad bestå! Agronomstudiet har hatt en økning i søkere både til årsstudium og bachelor. Det er henholdsvis 40 og 46 som har søkt dette som sitt førstevalg, opp fra 35 og 32 i fjor.

Litt teknikk, mye økologi

Også landbruksteknikk, også dette ved Blæstad, har hatt en liten økning, fra 9 til 11 som har søkt årsstudium og fra 29 til 31 som har søkt bachelor som sitt førstevalg.

I tillegg er det 76 som har satt økologisk landbruk ved HINN som sitt førstevalg, opp 10 fra i fjor da 66 søkte dette. Det viser tall fra Samordna opptak som ble lagt fram idag.