Utegrisen på Dyster bidro til å skaffe bruket Bedriftsutviklingsprisen. Foto: Bo Hansen
Utegrisen på Dyster bidro til å skaffe bruket Bedriftsutviklingsprisen. Foto: Bo Hansen

Utegris stakk av med pris

Utegriser og en mangslungen landbruksproduksjon sikret Dyster gård i Ås Bedriftsutviklingsprisen for Viken fylke.

Publisert

På Dyster gård går griser og kyr fritt i skogen. Johan og Tove Bjørneby produserer alt fôret sjøl og supplerer med mask fra lokalt mikrobryggeri og kålrot fra bønder i området.

Dysterfe

Kjøttet selger de direkte fra garden, og de jobber konstant med kvalitetsutvikling gjennom fôring, mørning og avl ved å krysse europeiske kjøttferaser med japanske.

Resultatet blir noe de har kalt Dysterfe, skriver Innovasjon Norge, som deler ut Bedriftsutviklingsprisen i Landbruket. Prisen går til bruk som klarer å utnytte landbrukets og gardens totale ressurser på en innovativ, bærekraftig og lønnsom måte. Nå er alle fylkesvinnerne kåret, og disse skal knive om den landsdekkende prisen på 250 000 kroner.

På lag med bygda

Dyster er en såkalt «urgard», noe som tilsier at den er rundt 4000 år gammel. Garden har vært i familien Bjørnebys eie siden 1899 og drives i utgangspunktet helt tradisjonelt. Noe av hemmeligheten til prisvinneren er imidlertid at de forsøker å utnytte alle ressursene på garden og brukerparet tar hand om hele verdikjeden sjøl.

Garden er også flink til å knytte bånd til lokalbefolkningen gjennom å stille jord til disposisjon for Dysterjordets Andelslandbruk med nesten 200 medlemmer.

Fangvekster og karve

Garden er også med i pilotprosjektet Karbon Agro, som blant annet innebærer direktesåing og intensiv bruk av fangvekster. De dyrker fangvekster sammen med ettårige vekster for å hindre overflateavrenning, erosjon og utvasking av næringsstoffer i jorda om høsten. Dette er et annet aspekt som Innovasjon Norge trekker fram i sin begrunnelse for prisen.

Et av de siste skudd på innovasjonsstammen på Dyster gård er produksjon av karve til bruk i akevittproduksjon, og det aller siste er bygging av et eget gardsslakteri.

Powered by Labrador CMS