Som man sår, så høster man. Norsk skogforvaltning og kartlegging har vært en suksess de siste 100 åra. Foto: colourbox.com
Som man sår, så høster man. Norsk skogforvaltning og kartlegging har vært en suksess de siste 100 åra. Foto: colourbox.com

Én milliard kubikkmeter tømmer

Det står snart én milliard kubikkmeter tømmer i norske skoger, noe som er en tredobling på 100 år.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig er det i løpet av disse årene også høsta én milliard tømmer. Det tilsvarer 24-25 millioner store vogntog fullasta med tømmer. Eller sagt på en annen måte: 625 000 kilometer med vogntog – 1,6 ganger avstanden fra jorda til månen. Det er NIBIO som lanserer disse tallene i forbindelse med at det er 100 år siden Landsskogstakseringen ble danna. I den forbindelse arrangeres det en jubileumsmarkering i Vitenparken på Ås den 25. november med gratis lunsj inkludert. Du kan melde deg på her etter «først til mølla»-prinsippet

I begynnelsen av forrige århundre sto det dårlig til med skogene i Norge etter mange tusen år med avvirkning og rovdrift. For å bringe på det rene i hvilken forfatning skogen var, bevilget Stortinget midler for å stable en nasjonal skogtaksering på beina. Østfold var det første fylket som ble taksert. Det skjedde i 1919. Fram mot 1930 fulgte de fleste andre fylkene etter.

Gjennom målretta kartlegging og forvaltning har som sagt skogen i Norge tredobla seg på hundre år.

Les mer om denne norske suksesshistorien hos NIBIO