Avvirkningen i norske skoger var rekordhøy i fjor.
Avvirkningen i norske skoger var rekordhøy i fjor.

Tømmer-bonanza i 2016

I fjor solgte norske skogeiere 10,43 millioner kubikkmeter tømmer til industrien til en bruttoverdi av 3,37 milliarder kroner.

Publisert

Dette er den nest høyeste avvirkningen siden 1920-tallet. Og bare 100 000 kubikkmeter mindre enn i rekordsesongen 1989/90. Prisene på sagtømmer viste en positiv trend utover høsten 2016 og nærmet seg det høye nivået som var ved inngangen til 2015, skriver Landbruksdirektoratet.

Hedmark fortsatt størst, men liten tilbakegang

Avvirkningen var størst i Hedmark, med 27 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (13 prosent) Buskerud (10 prosent). Hedmark hadde likevel en liten nedgang i hogsten på rundt én prosent sammenliknet med 2015. Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Hordaland hadde størst økning i hogsten med 95.000 m3 (42 prosent), mens Sør-Trøndelag hadde størst nedgang med 42.000 m3 (-11 prosent).

Prisen på sagtømmer har steget

I første halvår 2016 sank prisene på sagtømmer sammenliknet med 2015. Denne trenden snudde utover høsten og vinteren. Fra august lå sagtømmerprisene på gran høyere enn de gjorde året før, og endte i desember på 435 kr/m3.

Massevirkeprisene fortsatte å synke noe gjennom hele 2016, en trend som startet allerede i 2013. I desember endte massevirkeprisen for gran på 211 kr/m3 og furu 202 kr/m3, det høyeste nivå siden sommeren 2015.

Se mer om avvirkning og statistikk her

Powered by Labrador CMS