Norske skogeiere kunne notere seg for 52 kroner mer per kubikkmeter i 2.kvartal i år enn for samme tidsrom i fjor. Foto:colourbox.com
Norske skogeiere kunne notere seg for 52 kroner mer per kubikkmeter i 2.kvartal i år enn for samme tidsrom i fjor. Foto:colourbox.com

Rekordhøye tømmerpriser

Norske skogeiere fikk 400 kroner per kubikkmeter i annet kvartal 2018, 15 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Hovedårsaken til prisøkninga er at massevirkeprisen steg kraftig i annet kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis åtte og fire prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 32 prosent.

Økt hogstvolum

Totalt ble det hogd 2,8 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i annet kvartal 2018, noe som er en vekst på seks prosent i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Bruttoverdien av det solgte tømmeret utgjorde 1,1 milliarder kroner, en økning på 22 prosent.

Litt mindre eksport

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i annet kvartal 2018. Sammenliknet med fjoråret er det en nedgang på 58 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 54 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

Se statiatikk for skogsavvirknning for salg her