Vi tror ikke alle skogeiere synes de har lagt gullegget, men de kan i alle fall glede seg over at tømmerprisen er på veg opp. Foto: colourbox.com
Vi tror ikke alle skogeiere synes de har lagt gullegget, men de kan i alle fall glede seg over at tømmerprisen er på veg opp. Foto: colourbox.com

Beste tømmerpris på 10 år

Ikke siden 2008 har skogeierne fått bedre betalt for tømmeret sitt enn i første kvartal 2018.

Publisert Sist oppdatert

I gjennomsnitt fikk skogeierne 395 kroner per kubikkmeter, noe som er 48 kroner eller 14 prosent mer enn i samme kvartal i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis ni og fire prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 25 prosent.

Lavere hogstkvantum

Avvirkning for salg i første kvartal var 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke, noe som er en nedgang på 141 000 kubikkmeter i forhold til samme periode i 2017. Bruttoverdien av tømmer som er solgt til industrien var 1,1 milliarder korner, som er en økning på åtte prosent fra i fjor.

Større eksport

Det ble eksportert 879 000 kubikkmeter tømmer i først kvartal 2018. Sammenliknet med i fjor er det en oppgang på 70 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 57 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom i 2017.