Veto: Billig og bra

Publisert

Vetolasteren vi testet er likt utstyrt med de to andre om vi ser bort fra redskapslåsingen, og det til en listepris på kr 45 000. Modellen heter FX-2015. Veto leverer med ei instruksjonsbok på norsk i A4-format. Det følger også med en egen delekatalog for laster og sentral. Braketten til Veto er på våre traktorer godt utformet med tanke på skifte av oljefilter, men peilepinnen er noe vanskelig å nå.Testsjåførene kommenterte Vetos noe kantete spak. Denne burde hatt en form som ligger bedre i handa.

GrustakI grustaket er Veto omtrent jevngod med Ålö. Likevel er ikke helhetsinntrykket like godt, fordi FX-2015 ser ut til å ha noe dårligere tippvinkel omkring panserhøyde enn de to andre. Ellers er lasteren lett, rask og sterk å arbeide med, og det gikk greit fylle skuffa. Brytekrafta er tilnærmet den samme som for de to andre lasterne.

PallehandteringI tilhengerhøyde er Vetolasteren ett hakk dårligere enn Trima 3.50, men to hakk bedre enn Ålö. Dessverre er den like sein som Ålö Q 640. Problemet i denne høyden er at tverrbjelken tar sikten til pallegaffelen. Bjelken er tjukkere på FX-2015 enn på de to andre, og plassert lenger fram. Ellers er Veto grei til å flytte paller med, men generelt litt seinere enn de to andre.

TiltindikatorVeto har den suverent beste tiltindikatoren. Denne lar seg lett justere med en vingemutter, og er lett å se i alle posisjoner. Det er også lett å vurdere hvilken stilling redskapene står i.

Til og fra traktor Veto er den eneste lasteren uten en eneste løs del. Det liker vi, men støttebeina kunne gjerne vært festet med en orepinne istedenfor gummikobling. På den lasteren vi testet, satt beina ofte så hardt at vi måtte bruke verktøy for å bryte dem løs. Dessuten er de så lange at de må slås ut før lasteren er helt nede. Dette for at de ikke skal bli liggende oppå traktorens framaksling. Dermed kunne vi fort slå fast at produsenten tar vel hardt i, når de hevder at du ikke trenger å gå inn i traktoren en eneste gang under frakobling av frontlaster. Heller ikke det å løsne lasteren fra braketten går etter instruksjonsboka. Veto trenger, som de to andre, hjelp av hydraulikken. Det er egentlig litt synd at Vetos lure løsninger på til- og frakobling ikke fungerer, for de ser veldig fine ut i brosjyrene. Du må være klar over at Veto stiller store krav til presis innkjøring ved tilkopling, og vi har erfart at lasteren er kresen når det gjelder underlag. Flere ganger slo lasteren seg vrang, og du trenger list, lempe og hjelp av andre får å få den riktig på igjen. I praksis er alle tre lasterne like raske å koble av traktorene, men på grunn av problemene ved tilkobling, fikk Veto den høyeste gjennomsnittstida. Likevel mener testsjåførene at Veto er den beste lasteren å koble.Vi må nevne at av tre dårlige løsninger for fargemerking av slangene, er Veto verst ved at de har brukt smaleste sort plastikkstrips i farger på koblingene.

Redskapskopling Redskapsramma kobler SMS-redskaper. Sikten til redskapsramma ved kopling av redskap er noe bedre enn på Ålö, men dårligere enn på Trima.Vår laster var utstyrt med manuell redskapslåsing. Denne er fin fordi låsehendelen nesten ikke tar sikt. Betjeningen av hendelen er grei, forutsatt at låseørene på redskapen er nøyaktig plassert.

Målinger Løftekrafta på Veto er like god som på Ålö.Veto er den lasteren med best tømme- og tippvinkler i nesten alle høyder som vi har målt. Veto har ikke gjennomgående stempelstang, som de andre. Derfor har FX-2015 ulike tider på tipping og tilting. Tipptida er omtrent som på de to andre, mens tiltinga er noen få sekunder raskere. Lasteren har 10 graders avvik i parallellføringen.

| | |