Stabilt treskermarked

Salget av skurtreskere ligger stabilt mellom 160 og 170 i året. Utviklinga er som ellers: Større maskiner blir mer populære. Likevel selges flest av de minste typene.

Publisert

Av fjorårets 166 solgte treskere, var bare 46 større enn Massey Fergusons finske serie og Claas Dominator. Massey Ferguson solgte flest, knepent foran Claas. De to nevnte har over 70 prosent av markedet. De er alene om små maskiner, foruten Bizon fra Felleskjøpet. John Deere og New Holland kjemper om spillkornet etter de to store.Imidlertid ser det ut til at ønsket om noe større gjør seg gjeldende også hos treskerkundene. Av dem som velger en finsk eller liten tysk tresker, satser stadig flere på de største av disse. Bare de færreste av kornbøndene vil ha de store toppmodellene. For eksempel er 2254, med eller uten Hillmaster, John Deeres mest populære. Dette er den minste av de største grønn-gule. Overgangen til større treskere går sakte. Regnet i prosent er endringen synlig, men i antall maskiner er den minimal.Det vil ikke være noen overraskelse om treskere av Claas Medions størrelse tar en større del av markedet om noen år. Hvor mange maskiner som selges, er en annen sak. Dersom siste års salgstall opprettholdes, og treskerens levetid settes til mellom 15 og 20 år, må hver maskin treske 1000 til 1350 dekar årlig. Det betyr samdrifter, leiekjøring og sammenslåing av jord. Denne utviklinga kan gå fortere enn de fleste liker. Allerede ved starten av inneværende treskerår, var det tendenser til et fall i salget. Pila har ikke snudd til nå. Følgelig blir det enda større arealer bak hver tresker. Treskersalget beregnes fra første oktober til 30. september. En fersk EU-regel hindrer oss i å gi eksakte opplysninger om salget.

Relaterte artikler- : De 35 mest populære skurtreskerne i Norge finner du her. Prisene varierer fra i underkant av 400.000 kroner til ca. 1,7 millioner.