Radiostyrt gardsdrift

MELDAL: Fjernkontrollen er blitt et nyttig redskap for Erik T. Loe. Med en radiokontroll styrer han portene i driftsbygningen, silotalja, fôrhøsteren og gjødselpumpa.

Publisert

(Fra 2/98)

I 1980 ble det bygd nye siloer på Lo. For å opprettholde den opprinnelige bygningsstilen valgte familien å sette silokummene inne i på låven. Uttak skjer ved hjelp av skinne og grabb, men med tre silokummer etter hverandre ble det for mange kabler å holde styr på. Derfor satset Erik først på en løsning med kontakter på utsiden av hver silo. Her plugget han inn forbindelsen til styrekabelen ved hver silo.

Fjernkontrollert grabb Denne løsningen fungerte brukbart, men han var fortsatt ikke helt fornøyd. Kanskje ville en fjernkontroll være en bedre løsning? Derfor tok Erik kontakt med firmaet Altec, et firma som har spesialisert seg slikt utstyr. Kontakten i 1993 ble starten på et tett samarbeid mellom bedriften i Skjåk og bonden fra Sør-Trøndelag. Så tett ble samarbeidet etter hvert at Erik T. Loe i dag faktisk eier nesten halvparten av firmaet.Loe har ingen elektronikkutdannelse sjøl, men innså raskt at det egentlig bare er fantasien som setter begrensninger for bruk av dette utstyret.

Egne ideer Etter at fjernkontrollen til silokummene var vel på plass, begynte Erik å sette ideene ut i livet. Fjernkontrollene til Altec kan programmeres ved hjelp av shift-taster slik at du kan velge mellom opp til fire mottakere. Det finnes også en modell med åtte kanaler. Dessuten er en modell med 12 kanaler under utvikling, og denne vil være på markedet i løpet av kort tid. Alle modellene har i tillegg nødstopppfunksjon og en stengefunksjon som er grei å bruke for eksempel ved transport av gjødsel. Da sparer du samtidig batteriene. Erik tok utgangspunkt i Serigstads styreenhet for fôrhøstere, monterte et standardkort og brukte 24 V-utgangen på en batterilader som til overgangen fra 24 V til 12 spenning (i dag bruker han et 12 V-relé). Den lille handkontrollen egnet seg ikke til bruk på traktor under fôrhøsting. Derfor bygde den oppfinnsomme brukeren sin egen multispak. Med enkle hjelpemidler konstruerte han ei kasse med multispak helt fri for elektronikk. Den opprinnelig fjernkontrollen puttes ganske enkelt inn i kassa, og spaken er formet slik at den treffer de riktige knappene på håndkontrollen.En enkel løsning sjøl om firmaet i dag kan tilby mer tidsmessig fabrikkprodusert utstyr.

Radiokontroll Fjernstyring har store fordeler, påpeker Erik og minner om at elektriske kabler er utsatt for store påkjenninger i landbruket. Ledninger er som regel i veien enten det er snakk om forbindelse mellom traktor og redskap eller utstyr plassert i driftsbygningen. Naturligvis kan du satse på fjernkontroll ved hjelp av infrarøde stråler slik du kjenner det fra fjernkontrollen hjemme i stua, men radiobølger virker over lengre avstander og stoppes heller ikke så lett av fysiske hindringer som vegger, vinduer eller annet som skulle stå veien. Naturligvis kan det oppstå problemer dersom det er kraftige radiosendere i nærheten, men Erik har ikke hatt problemer hjemme på garden. Derimot ble det problemer under en landbruksutstilling der en lokal radiostasjon hadde sendinger samtidig som Altec skulle demonstrere sitt utstyr. Normalt går det greit. Radiokontroll har etter hvert blitt vanlig på en rekke områder innen landbruket. For eksempel er det mye brukt på vinsjer. Dessuten tilbyr flere produsenter av rundballepakkere radiokontroll som tilleggsutstyr. For eksempel gjelder dette Spin-Pack. Portåpner Mulighetene er mange og Erik T. Loe finner stadig nye muligheter med det utstyret han allerede har tatt i bruk. For eksempel har han montert en lyskaster på silotalja. Lyset skrur han sjølsagt av og på med fjernkontrollen. Låveportene er heller ikke noe problem. Ved hjelp av shiftknappen stiller han om fjernkontrollen slik at han kan åpne eller lukke dørene.Musikk i fjøset hører også med. Derfor har Loe en liten hendig fjernkontroll som han kan bruke til å velge radioprogram. Dette skjer ved hjelp av et Stentofon callinganlegg som han kan betjene fra fjøset. Slikt utstyr hører naturligvis hjemme på en gard som "drives fjernstyrt". Kort fortalt dreier det seg om et industrianlegg som han har kjøpt brukt og tilpasset sjøl ved å bygge inn nødvendige reléer.

Attåtnæring Elektronikkinteressen har etter hvert blitt en betydelig attåtnæring for meldalsbonden. I tillegg til interessene i Altec og salg av produkter fra dette firmaet, driver han også med salg av mobiltelefoner, toppstag og redskapskoblinger. Kontoret er for øvrig plassert i fjøsgangen. Nærmere grasrota er det vel ikke mulig å komme for en som både selger elektronikk og tradisjonelt landbruksutstyr til norske bønder. Trekantramme med hengerfeste Erik har konstruert ei trekantramme med plass for hullbom med påmontert bilhengerfeste. Det spesielle med konstruksjonen er at bommen kan låses gjennom sideforflytning. Bommen skyves til side og låses med ei hylse som settes på yttersida av trekkøyet og låses deretter på vanlig måte med en selepinne. Dermed sitter bommen låst.Velger du samme framgangsmåte på yttersida av den andre trekkstanga, kan bommen dreie fritt.

Dette er Altec Altec Electronic Co. AS ble etablert i Skjåk i 1993. I dag har firmaet 250 kvadratmeter produksjonslokaler på samme sted. Foruten radiokontroller til landbruket, leverer firmaet også alarmsystemer og automasjon til andre målgrupper. Når det gjelder radiokontroller til landbruket kan firmaet tilby modellene, RK og RK Multi. Modellene er i utgangspunktet helt like, men en egen Multi-utgave er konstruert med tanke på enkel flytting mellom forskjellige maskiner og arbeidsoppgaver. De enkleste utgavene har fire kanaler, men firmaet tilbyr også utstyr med fem, åtte eller 12 kanalvalg (for traverskraner og tohastighetstaljer). Altec leverer også tilpassete utgavr av fjernstyringer til spesielle oppgaver eller maskiner.Det digitale utstyret har en rekkevidde på 100 meter og er kodet mot nabopåvirkning. Batteriene, to helt vanlige 1,5 V batterier, klarer 700 timers bruk mellom hvert skift.