Omfattande merking av skogsverneutstyr

Publisert

Hjelmen skal vere merka som på biletet. Det vi ser er dette: Produksjonstidspunkt Modell og artikkelgruppeidentifikasjon Storleik Produsent CE Nummer for typeprøvingsorgan prEN 397 Årstal for typegodkjenningo ÷ 30°C (nedre temperaturgrense), 440 vac (tal for elektrisk isolasjonsevne) Kode for tilleggseigenskapar LD (toler støt både oppefrå og frå sida) Har du ein hjelm som ikkje har vore utsett for lys i fem år, kan du trygt bruke denne dersom den er godkjent etter dei gamle krava til type B. Det betyr at hjelmen toler støt både ovanfrå og frå sida. Det er eit krav til skogshjelmar.Det er ei tilsvarande liste med krav til merking av vernebukse og vernestøvlar. Utanpå både buksa og støvlane skal det vere påsydd eller trykt merke som viser kva klasse utstyret er godkjent etter.

| |