Krones med suksess

Krones AG fortsetter å forbedre salgstallene. Produsenten av emballasjeutstyr for tapping av flasker og bokser økte for fjerde gang på rad.

Publisert

Salget økte første halvår med 7,1 prosent, fortjenesten med 6,8 prosent, og ordreinngangen med 9,5 prosent.

Suksessen skal skyldes vellykket planlegging, kontinuerlig optimering av bedriftens interne prosesser, investeringer i nye maskiner for økt produktivitet, intensivert forskning og utvikling, samt nitid kostnadskontroll og restriktiv ansettelsespolitikk.

Forventet salg for hele 2003 er cirka 11,2 milliarder kroner, hvorav forventet fortjeneste etter skatt er cirka 500 millioner kroner.