Krav om testing av alt sprøyteutstyr

Innen utgangen av 2005 skal alle åkersprøyter være funksjonstestet. Vi har lista over godkjente funksjonstestere.

Publisert

Alle sprøyter som er i bruk skal funksjonstestes, og den obligatoriske testen av utstyr for spredning av plantevernmidler er gjort gjeldende fra 1. januar i år. Brukere med sprøyter som er produsert før 1980 blir prioritert høyest. Her blir det anbefalt funksjonstest allerede i år. Deretter er det lagt opp til testing av litt nyere sprøyter hvert år, slik at funksjonstesten i 2005 i stor grad blir konsentrert om åkersprøyter som er fra 1990 eller seinere. Dermed blir det ikke fullt så hektisk, opplyser Landbrukstilsynet Tiltaket er hjemlet i Forskrift om plantevernmidler, og er dessuten er et ledd i Landbruksdepartementets Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler.Rundt 60 spesialutdannede testere står allerede klare til å utføre testingen. Planlegging og gjennomføring starter så snart de ansvarlige har fått kartlagt behovet. For å unngå å havne i en lang kø hos testerne i slutten av perioden, er det viktig at du gir din lokale tester den nødvendige informasjon om sprøyta (alder, geografisk plassering m.m.), og avtaler tidspunkt for testing så snart som mulig.God planlegging vil sikre jevn testing over flere år og sørge for at de eldste sprøytene blir prioritert først. Det vil også innebære at de fleste sprøytene kan testes før sprøytesesongen starter og at testekostnadnadene blir lavere. I distrikt der det vil være mange sprøyter, foreslår myndighetene et tidsskjema der de eldste sprøytene blir kontrollert først. Regelverket for funksjonstesting er liberalisert de seinere år. Det forventes derfor at de fleste sprøyter, evt. etter noen oppgraderinger, vil tilfredsstille kravene, heter det i en pressemelding fra Statens Landbrukstilsyn. Her går det også fram at brukere som har fått sprøytene godkjent, vil motta et funksjonstestbevis fra Landbrukstilsynet mens størrelsen på tilskuddet til hver test vil bli fastsatt av Landbruksdepartementet. Departementet vil også dekke 50 prosent av testutstyret til funksjonstesterne (innenfor en fastsatt ramme).Ifølge Statisk Sentralbyrå er det ca. 28.000 åkersprøyter her i landet, men bare 5900 av disse er fra 1990 eller seinere.

Plan for sprøytetest

Alder på sprøyte Testår
1979 og eldre 2001 2002
1980 - 1984 2002 2003
1985 - 1989 2003 2004
1990 og yngre 2004 2005

DISSE TESTER ÅKERSPRØYTER

Foreløpig liste over godkjente funksjonstestere.

Akershus
Akershus Traktor Kløfta
CF Maskin as Ås
Eiksenteret Bjørkelangen
Fetsund Maskin as Fetsund
Follo Forsøksring Ski
Knutsens Landbruksservice Hurdal
Ås videregående skole Ås
Vestfold
Eiksenteret Larvik
Eiksenteret Tønsberg
Felleskjøpet Holmestrand
Felleskjøpet Larvik
H. J. Håkestad Tjodalyng
Lasse Tretteteig Stokke
Nils Røsholt Landbruksredskaper Steinsholt
Traktorhuset as Sem
Telemark
Eiksenteret Skien
Felleskjøpet
Østfold
CF Maskin as Skiptvet
CF Maskin as Skjeberg
Eiksenteret Sarpsborg
Eiksenteret Mysen
Eiksenteret Rygge
Harald Bjerkes eftf. Moss
Traktorsenteret Sarpsborg
Østfold Traktor as Rakkestad
Buskerud
Felleskjøpet Hønefoss
Helge Bihli Hønefoss
Lena Maskin as Drammen
Morten Utengen Sylling
Aasen Maskin as Hønefoss
Oppland
Felleskjøpet Fagernes
Felleskjøpet Otta
Jo Steinar Kjernli Svingvoll
Lena Maskin as Gran
Lena Maskin as Dokka
Toten Forsøksring Kapp
Hedmark
Eiksenteret Kongsvinger
Eiksenteret Flisa
Eiksenteret Furnes
Felleskjøpet Hamar
Felleskjøpet Koppang
Høgskolen i Hedmark Blæstad
Lena Maskin as Rudshøgda
Solør Miljøverksted Våler i Solør
Vest-Agder
Flekkefjord-regionen forsøksring Gyland
Lyngdal Forsøksring Lyngdal
Midt Agder Forsøksring Finsland
&nbsp
Rogaland
Etne, Ølen, Vindafjord forsøksring Ølen
Rianor as Klepp
Årdal Landbruk as Årdal
Hordaland
Etne, Ølen, Vindafjord forsøksring Ølen
Hjeltnes Gartnerskole Ulvik
Stend Jordbruksskule Fana
Tveit Landbruksservice Lofthus
Sogn og Fjordane
Mo og Jølster vidaregåande skule Førde
Nordfjord Forsøksring Sandane
Sogn Landbruksmaskiner as Leikanger
Møre og Romsdal
Hallgeir Holm Landbruksverksted Farstad
Indre Sunnmøre Forsøksring Valldal
Nils Grytnes Sæther Øksendal
Nordre Sunnmøre Forsøksring Brattvåg
Søre Sunnmøre Forsøksring Ørsta
Nord-Trøndelag
Eiksenteret Levanger
Eiksenteret Steinkjer
Felleskjøpet Levanger
Felleskjøpet Namsos
Felleskjøpet Steinkjer
Innherred forsøksring Steinkjer
Mære Landbruksskole Sparbu
Sør-Trøndelag
Felleskjøpet Brekstad
Felleskjøpet Trondheim
Skjetlein videregående skole Leinstrand
Nordland
Hemnes og Rana forsøksring Mo
Kleiva Landbruksskole Sortland
Midt-Helgeland Forsøksring Dønna
Vefsn landbruksskole Vefsna Forsøksring Trofors
Vesterålen forsøksring Sortland
Troms
Indre Sør-Troms forsøksring Sjøvegan
Per Roterud Gibostad
Senja videregående skole Gibostad
Sør-Troms forsøksring Harstad