Stein Kåre Austigard valgte å starte med ammekuproduksjon med gråfe.
Stein Kåre Austigard valgte å starte med ammekuproduksjon med gråfe.

Stein Kåre går for gråfe

Da Stein Kåre Austigard skulle ta over slektsgarden i Eikesdal måtte han finne en produksjon som utnyttet bygninger og jord best mulig. Valget falt på lette og nøysomme Tiroler Grauvieh.

Publisert

Garden som Stein Kåre har tatt over var egentlig et melkeproduksjonsbruk. Kua ble solgt i 2013, og fjøset sto tomt da Stein Kåre tok over for et par år siden. Derfor kunne han tenke fritt om hva han ønsket å drive med i framtida.

Garden har rundt 130 dekar fulldyrka jord, og i Eikesdalen er det rift om jorda. Dermed er det vanskelig å få leie mer. Planteproduksjon er lite aktuelt på grunn av skiftende klima og mye stein i jorda. Garden har hatt sau i alle år, men rovdyr i beiteområda i høyfjellet setter en stopper for å øke produksjonen. De 35 sauene han har i dag blir brukt til å beite ned ei vegløs grend som ligger avsides til. For å komme dit må sauene reise i båt over Eikesdalsvatnet.

Melk ikke aktuelt

Selv om melkekvoten ikke er solgt, ble det tidlig klart at Stein Kåre ikke ønsket å drive med melk.

– Melk hadde kanskje gitt større inntekt, men jeg er ikke klar for å bli så bundet til klokka. Ammeku ble et naturlig valg i stedet, sier han.

Før de bestemte seg, laget rådgiveren fra Nortura fire forskjellige driftsplaner. Både lett og tung rase ble vurdert, og det ble laget regnestykke på spesialisert ammekuproduksjon og på kombinert drift med full framfôring. Størrelsen på fjøs og jord ble lagt til grunn i alle fire. Summen på bunnlinja ble overraskende lik, det skilte lite på hva som kom til å være mest lønnsomt.

Satser på livdyrsalg

I nærområdet er det et aktivt avlsmiljø for Hereford, men ved en tilfeldighet begynte Stein Kåre å få øynene opp for gråfeet. De er små og lette, og de skal være bedre egnet til beiting i bratt terreng. Kyrne har så å si ikke behov for kraftfôr, og de skal gi slakt med minst like god klassifisering som Hereford, mener han.

For å få tak i buskapen han har i dag måtte han hente dyr fra Singsås i øst til Smøla i vest. Etterspørselen etter livdyr av gråfe er stor, og Stein Kåre har en plan om å selge kalv på sikt. De ettertrakta kalvene vil gi ei pen ekstrainntekt sammenlignet med Hereford, som han først vurderte.

I år bruker han en innkjøpt okse, men framover kommer han til å bruke mer semin. Målet er å få ei godkjent avlsbesetning om få år. Han mener at etterspørselen etter gråfe vil vedvare ettersom dette er nøysomme dyr som vil passe godt inn i framtidas bærekraftige landbruk.

Flere bein å stå på

Gardsdrifta gir ikke nok til å bli et levebrød. Målet er at garden skal betale hus og heim, og at resten av kronene skal komme utenfra. Stein Kåre nyter godt av Aura-utbygginga som startet for hundre år siden. Den gir hele husstanden gratis strøm, og gardene i Eikesdal fikk lovnad om gratis drift av vanningsanlegg i dalen. Det kommer inn litt ekstrainntekter fra en deltidsjobb som driftsoperatør av vatninga, og ei årlig erstatning etter kraftutbygginga på et par titusener. Melkekvoten på 65 tonn gir også noen kroner i leieinntekter.

Tenker trivsel

Eikesdalen ligger ti mil fra kommunesenteret og tre mil fra nærmeste butikk og skole. Likevel velger småbarnsfamilier å bosette seg her.

– Jeg vokste opp i en annen kommune, men hver helg og ferie har jeg brukt her siden jeg var liten. Det er slik vi vil ha det. Da vi valgte å gå for gråfe var det også fordi de små lette kyrne har godt lynne, og det passer godt så lenge det er småfolk på garden, mener Stein Kåre Austigard.

I Bedre Gardsdrift nr. 3 kan du lese mer om hvordan Stein Kåre bygde om det gamle båsfjøset til ammekufjøs. I samme nummer får du også med Maskinleieprislista 2021.

Bli abonnent

Stein Kåre Austigard foran det ombygde fjøset.
Stein Kåre Austigard foran det ombygde fjøset.
Powered by Labrador CMS