Orkel søker kommunal støtte til Agritechnica

Orkel har søkt Orkdal kommune om 100 000 kroner for å delta på Agritechnica.

Publisert

Søknaden ble sendt inn 22. februar, framgår det av postlistene i Orkdal kommune.

Ber om penger

– Orkel AS sysselsetter i dag rundt 90 personer, og er den eneste norskeide bedriften som produserer landbruksmaskiner i Norge. Rundballteknologi og fôrkvalitet står i dag sentralt i Orkel AS sin virksomhet, og bedriften opererer på et stadig voksende internasjonalt marked, heter det i saksframlegget.

I søknanden viser Orkel til at erfaringene med egen stand på messa i 2013 og 2015 var så positive at de vil utvide satsingen nå i år. Orkel AS har budsjettert for at deltakelse på Agritechnica vil koste dem rundt 640.000 kroner. De har nå altså søkt om at 100.000 av disse utgiftene dekkes av Orkdal kommune.

Rådmann er positiv

Rådmannens innstilling er at politikerne støtter søknaden gjennom midler fra det kommunale næringsfondet.

– Rådmannen er av den formening at Orkel As på en beundringsverdig måte har skapt seg en posisjon i et stort internasjonalt marked. Rådmannen ser også at for å opprettholde denne posisjonen er det nødvendig å delta på internasjonale arenaer som messen Agritechnica 2017, skriver Rådmannen i sin begrunnelse.

Formannskapet skal behandle søknaden førstkommende onsdag.

Powered by Labrador CMS