30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal innen tre år lokaliseres i Steinkjer. Foto: colourbox.com
30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal innen tre år lokaliseres i Steinkjer. Foto: colourbox.com

Deler av direktoratet til Steinkjer

Regjeringa har bestemt at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer.

Publisert

De 30 årsverkene som flyttes omfatter fagområdene administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk. Omstillinga er venta å ta tre år og planen er at den nye enheten skal være på plass innen oktober 2020.

Det er distriktspolitiske hensyn som gjør at regjeringa nå har bestemt at 30 årsverk skal ut av Oslo, uttaler minister Jon Georg Dale.

-Sammen med styrkinga av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag mener jeg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarked, tilføyer statsråden.