Sylvi Listhaug på talerstolen på Bioforskkonferansen
Sylvi Listhaug på talerstolen på Bioforskkonferansen

Landbruk i endring

Norsk landbrukspolitikk er i endring. Hva betyr det av nye utfordringer og muligheter? Det er hovedtemaet for årets Bioforskkonferanse.

Publisert Sist oppdatert

Den årlige Bioforsk-konferansen går av stabelen neste uke. Det skjer 4. og 5. februar på Hamar. Her skal man se nærmere på hvilken betydning den norske landbruks- og miljøforskning har for samfunnet.

– Vi retter søkelyset mot landbrukets verdiskaping, utfordringer rundt matsikkerhet og viktige miljø- og klimapolitiske spørsmål, sier Marte Lund Edvardsen, som er prosjektleder for Bioforsk-konferansen 2015.

Kan vi stole på at maten er trygg?

Sylvi Listhaug på fjorårets Bioforskkonferanse.

Som tradisjonen tro skal landbruksministeren åpne konferansen. Sylvi Listhaug skal ta for seg hva som skal være landbruksforskningens framtidige bidrag. Deretter skal leder i første nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, snakke om bondens kunnskapsbehov i framtidas landbruk, mens administrerende direktør i GENO, Sverre Bjørnstad, skal fortelle om suksessen de har med oksesæd fra Norsk Rødt Fe.

Den faste paneldebatten skal i år handle om moderne matproduksjon. Den blir ledet av Erik Wold, som tidligere ledet Debatten på NRK1.

– Vi spør om vi har grunn til å være skeptiske til maten vi spiser, eller om vi bør stole på industrien og statlige kontrollorganer når de forsikrer oss om at den er trygg, sier Lund Edvardsen.

Faglig påfyllHoveddelen av konferansen består som vanlig av en rekke sesjoner med faglig innhold. Temaene vil spenne fra grovfôr og korn, til verdiskapning og kulturlandskap, fra bioenergi til matsikkerhet. Foredragsholderne er i hovedsak Bioforsks egne eksperter på områdene.

Mot slutten av konferansen skal det også arrangeres et «framtidsverksted». Det skjer i regi av FFL/JA og Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Her får deltakerne anledning til å komme med innspill til hva de mener bør være satsingsområder i kunnskaps- og forskningspolitikken framover.

Du kan lese mer om konferansen og melde deg på her.

"