Brød
Brød

Slår et slag for brødet

Omsetningsrådet har bevilget 1 million kroner til et prosjekt som skal framsnakke brødet og andre kornbaserte produkter, melder Landbruksdirektoratet.

Publisert

Brød er på defensiven i befolkningen og trenger et puff framover i form av et framsnakkingsprosjekt. Foto: colourbox.com

Formålet med prosjektet er å motvirke den sterke negative trenden som har rammet brødproduktene de siste årene, med tanke på både forbrukerholdninger og omsetning.Det er Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) som er ansvarlig for å sette prosjektet ut i livet. Første tiltak er å få utarbeidet en kommunikasjonsplan, som skal danne utgangspunkt for ulike tiltak og budskap, som skal nyttes for å styrke omdømmet til brød og korn for en samlet bransje. Denne skal bygge på undersøkelser om forbrukeroppfatninger og -holdninger knyttet til brød og korn og hvordan media og andre samfunnsaktører framstiller bransjen og deres produkter.Arbeidet skal ferdigstilles i april. Det betyr at vi allerede våren 2015 vil vi se de første «Framsnakkings-tiltakene».

Powered by Labrador CMS