Poteter innhøsting nett
Poteter innhøsting nett

Modne poteter lever lenger

Jo mer modne potetene er, desto lenger kan du lagre dem. Men for gulrota er det omvendt, konkluderer et femårig lagringsprosjekt i regi av Bioforsk.

Publisert Sist oppdatert

Arne Hermansen, Bioforsk, har ledet lagringsforsøket. Foto: Georg Mathisen

Forskerne har tatt for seg både potet, gulrot og eple. Ved å kartlegge lagringsegenskapene til frukt og grønt, er målet å redusere importen og heller bruke mer norskprodusert vare. Å redusere svinnet er også én grunn til å se nærmere på lagringsperioden.

Modne poteter har mindre råte

Forsøkene viser at de minst modne potetene taper mest vekt. De utvikler også mest råte. Om potetene får for lite oksygen på lageret, står de i fare for å bli «kvalt», med det resultat at det blir enda mindre friske og gode poteter igjen.

-Konklusjonen blir derfor klar. Vi ønsker mest mulig modne poteter, noe som kan være ei utfordring i det norske klimaet, sier Arne Hermansen, divisjonsdirektør i Bioforsk Plantehelse, som har ledet prosjektet.

Prosjektet har også avslørt hvilke typer sopper som gir råte på lager, og hvilke potetsorter som er mest utsatte for angrep fra disse sortene.

Umodne gulrøtter mer motstandsdyktige

Når gulrøtter ligger på lager, skjer det motsatte.

-De røttene som er minst modne, holder seg vanligvis bedre på lageret. Dette fordi de blir mindre angrepet av sjukdommer. Gulrøtter som du veit du skal langtidslagre, bør du ikke la stå for lenge i jorda, forklarer Hermansen. Du kan også gjøre mye for å forebygge mot sjukdom ved å velge den rette sorten og dyrke den på de arealene som har minst smitte.

Fargen på eplene avgjør høstetidspunkt

Andre forskere har sett på lagring av epler. De har funnet fram til en ny og bedre metode for å måle lagringsevnen. Tidligere måtte du ødelegge eplene for å måle sukker og syre. Det nye er at du kan måle fargen på eplene for å vite når det er optimalt å høste dem.

-Vi har testa et såkalt DA-meter, et spektrofotometer. Det er en bedre metode for å kunne si noe om høstetidspunktet, forteller Hermansen.

Med riktig høstetidspunkt, samt lite oksygen på lageret, kan lagringssesongen utvides med hele to til tre måneder. Det vil si at visse eplesorter holder ut helt til mars, mot januar nå.