Asterix og Grimme
Asterix og Grimme

Matpoteter blir til potetmel

Høsten 2014 ble potetavlingene høye. Lagertellingene viser store overskudd av matpoteter, som må reguleres over til stivelsesproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) er en sammenslutning av produsentorganisasjoner. Medlemmene er Gartnerhallen SA, Norgesgrønt SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen av 1909. Disse har medlemmer som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær for norske omsetningsledd. Fra mat til potetmel Lagertellingene den 1. januar 2015 viste et overskudd på omkring 7000 tonn Asterix matpoteter. Samarbeidsrådet har inngått en avtale med Hoff potetindustri, slik at Hoff overtar 5000 tonn klasse 1 Asterix i første omgang og bruker dem i sin stivelsesproduksjon. Dette opplyser samarbeidsrådets Bjørn Eidhammer i et brev til potetprodusentene. Potetmel er et produkt som kan lagres, derfor velger de å øke produksjonen av potetmel for å bli kvitt noe av overskuddet.

7000 tonn store, fine Asterix må gå til potetmel.

KvalitetsbedømmelseOppgjøret ved omregulering til industri beregnes ved at det tas ut kvalitetsprøver av potetene. Ut fra prøvene bedømmes hvor stor %-andel som ville gått til klasse 1-matpoteter ved normal sortering og pakking av matpoteter. For denne matpotetandelen betales et tilskudd fra fond på kr. 1,70 per kg i tillegg til den normale avrensprisen på kr. 0,32 per kg. Altså får produsentene kr. 1,70 + kr. 0,32 = totalt kr 2,02 per kg for klasse 1-andelen. Den andelen som uansett ville gått som avrens betales med kr. 0,32 per kg på vanlig måte. Dermed er produsentene sikret en høyere pris for den andelen av avlinga som i en normalsituasjon skulle gått til mat.

Kjøp Norsk Butikkene har vist stor vilje til å øke salget av norske poteter, på bekostning av de importerte. Både annonsekampanjer, nye emballasjer og fokus på plassering i butikkene har gjort at andelen av norske poteter har økt. Men avlinger på 20-30% over normalen i 2014 har gjort at lagrene allikevel ble for store til at forbrukerne kan fortære alt fra middagstallerknene.